ندای منتظران جوان عزیز خدا را شکر کنید که شما را از دوران حاکمیت دین خود بهره‌مند ساخته و جوانی شما را در چنین دورانی قرار داده است. از این سرمایه‌ی عظیم یعنی جوانی برای خودسازیِ علمی و فکری و روحی و جسمی استفاده کنید و مگذارید حتی یک ساعت از این بهار زندگی به هدر رود و صرف غفلت و لهو شود. اراده‌ی خود را تقویت کنید، با قرآن و عبادت و دعا و کتاب انس داشته باشید،‌ ورزش روحی و جسمی را هم فراموش نکنید و این را به همه‌ی جوان‌های خوب و مؤمن بگویید. والسلام علیکم سیدعلی خامنه‌ای http://nedayemontazeran.mihanblog.com 2020-02-17T01:58:37+01:00 text/html 2013-09-28T21:32:07+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا ... http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/159 سلام ...<br> امشب ، شب مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلامه ...<br> نمیدونم دوستایی که اینجا هستن به تازگی رفتن به زیارتش یا نه ...<br> امیدوارم با خوندن این صلوات خاصه اسم ما هم جزء زائرهای امشب حرمش نوشته بشه ... ( صلوات نوشته شده در تصویر )<img src="http://roodsari.ir/i/icons/s43.gif" class="post_smiley" alt="{-35-}" title="{-35-}"><br><br><br><div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7953852896/silRzi_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="327" hspace="0" vspace="0" width="451"><br></div> text/html 2013-09-25T20:55:31+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر نام متهم: شهید زنده جرم: جانباز.!!!!!!! http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/157 <div align="center"><strong><font color="#ff0066" size="5">نام متهم: شهید زنده &nbsp; جرم: جانباز.!!!!!!!</font></strong><br><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7950121284/21840073461328803848.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="510" hspace="0" vspace="0" width="340"><br><br><p><font color="#660000">&nbsp;</font><strong><font size="4"><font color="#660000">گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید!<br></font><font color="#660033">میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!<br></font><font color="#660099">گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!<br></font><br><font color="#660033">گفت:کی؟!!<br></font><font color="#660099">گفتم:همون که تو نداریش!<br></font><font color="#660033">گفت:من ندارم؟! چی رو؟!<br></font><font color="#ff3366">گفتم: غیرت...!! </font></font></strong></p><br></div> text/html 2013-09-23T15:53:42+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر اللهم الرزقنا شهادت فی سبیلک http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7947392682/shohada_big.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="330" hspace="0" vspace="0" width="474"><br><br><font size="2"><b>یک آسمان برای شما گریه میکنند<br> حتی کبوتران زمان گریه میکنند<br> این داستان عشق چه بازی مبهمی است<br> اینجا همه به رسم سماء گریه میکنند<br> این آیه های عشق که با صوت دلنشین<br> بر منبر و خطابه چه غوغا که میکنند<br> اینجا همه به یاد شهیدان گرفته اند<br> یک مجلس خدا که در آن گریه میکنند<br> آیا شود که بر من مسکین نظر کنند<br> یا با عنایتی ز خدا، نامور کنند<br> آیا شود به بزم صفا راهی ام دهند<br> اینجا همه برای شما گریه می کنند </b></font></div> text/html 2013-09-23T14:01:33+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر هفته دفاع مقدس گرامی http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/155 <div align="center"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red" lang="AR-SA">شهید آوینی</span></b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#0099FF" lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#0099FF"><span dir="LTR"></span>: <b><span dir="RTL" lang="AR-SA">کارتان را برای خدا نکنید،برای خدا کار کنید.</span></b></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#0099FF"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">تفاوت اینکه کسی کارش را برای خدا بکند یا اینکه برای خدا کار کند فقط همین است که ممکن است امام حسین(ع) در صحرای کربلا باشد تو در حال کسب علم برای رضای خدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</b> </span></p><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7947471612/IMG11321132.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="292" hspace="0" vspace="0" width="465"><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><i><b>بروزرسانی و آغازبه کار دوباره وبلاگ مصادف با هفته دفاع مقدس و به فال نیک میگیریم <br>...&nbsp; برای ادامه راه نیاز به راهنمایی و دعای خیر شما داریم</b>&nbsp; </i>...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br></div> text/html 2013-01-15T03:01:05+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر آقای پناهیان! چطور می‌توان گره را باز کرد؟ http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/152 <p align="center"><a href="http://negar.charchoob.com/?attachment_id=3266" rel="attachment wp-att-3266"><img class="aligncenter size-full wp-image-3266" src="http://negar.charchoob.com/wp-content/uploads/panahian.jpg" height="302" width="375"></a></p><p style="text-align: justify;">•&nbsp;ما یک آینده‌ی زیبا داریم به نام «جامعه‌ی مهدوی» که می‌توانیم به آن جامعه‌ی زیبا نگاه کنیم. ما دردمان را از قیام امام حسین(ع) می‌گیریم، اما درک‌مان را از قیام امام زمان(ع) می‌گیریم. دردمان را از کوفه و مدینه می‌گیریم اما درک‌مان را از جامعه‌ی مهدوی می‌گیریم. ما باید درمورد جامعه‌ی مهدوی تفکر کنیم و بفهمیم که امام زمان چند میلیارد انسان را چگونه اداره خواهد کرد؟ غرق آن جامعه‌ی زیبا بشویم و از آنجا الگو بگیریم و جامعه‌ی خودمان را بسازیم.</p><p style="text-align: justify;">•&nbsp;اگر ما به جامعه‌ی مهدوی عمیقاً بیندیشیم و در مورد نحوه‌ی اداره‌ی آن تفکر کنیم، گره‌های جامعه‌ی امروز ما باز خواهد شد. مثلاً در مورد این فکر کنیم که چگونه در جامعه‌ی مهدوی مسئول سوءاستفاده چی بار نمی‌آید و کسی برای گرفت پُست و مقام، منافقانه تظاهر به اسلام نمی‌کند؟ اگر به جامعه‌ی مهدوی نگاه کنیم می‌بینیم که امام زمان (ع) به شدت با مسئولین سخت‌گیر هستند. ایشان با دو گروه خیلی سخت‌گیر هستند، یکی با دشمنان و یکی با یاران خودشان. لذا هر کسی، در جامعه‌ی مهدوی وارد عرصه‌ی سیاست نخواهد شد.</p> text/html 2012-09-20T14:51:08+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر درس اخلاق ( جلسه دوازدهم ) http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/150 <h1 align="center"><b>توحید، ریشه‌ای‌ترین مسأله اعتقادی</b></h1> <h2><font size="1"><b>نگاهی به آنچه گذشت</b></font></h2> بحث جلسات اخیر را با این هدف آغاز کردیم که زیربنای فکری محکمی را برای رفتارهای خود بیابیم؛ چراکه اگر انسان بخواهد برای رفتارهای خود معیاری صحیح و عقلانی داشته باشد و به خطا و اشتباه نیافتد و اعمال او برای وی پشیمانی به بار نیاورد لازم است زیربنای فکری محکمی داشته باشد.<br>&nbsp;پیشنهاد ما برای رسیدن به این هدف، تفکر در هدف آفرینش انسان بود. به نظر می‌رسد بهترین راه برای نیل به این هدف این است که انسان به این موضوع بیاندیشد که برای چه آفریده شده و قوایی که خدای متعال در اختیار او گذاشته به چه منظور بوده است.<br><br>&nbsp;یافتن پاسخ این پرسش به انسان کمک می‌کند تا راه به‌کارگرفتن استعدادها و امکانات خدادادی را بیابد. انسان با به‌کارگیری توانایی‌های خویش در راه هدف آفرینش، در حقیقت راه پشیمانی و حسرت را بر روی خود می‌بندد و زمینه را برای شکوفا شدن استعدادهای شگفت‌انگیز الهی خویش فراهم می‌کند. <br><br>حاصل بحث این شد که خدای متعال انسان را برای نیل به رحمت، کمال و فضلیتی آفرید که هیچ موجود دیگری را یارای درک آن مقام نیست.<br>&nbsp;این مقام مراتبی خواهد داشت که قلّه آن را با عناوینی کلی همچون «مقام خلیفه ‌الهی» و «مقام قرب الهی» می‌شناسیم،<br><br>&nbsp;اما حقیقت آن را هنگامی درک خواهیم کرد که به آن دست یابیم. راه کلی رسیدن به آن مقام هم تنها «بندگی خدا» است و هیچ راه دیگری ندارد. تنها شناخت کلی آن مقام و دانستن راه کلی رسیدن به آن، انسان را آن چنان که باید و شاید برای حرکت برای نیل به این هدف قانع و مصمم نمی‌کند و حتی اگر آن را باور کند و تصمیم بر حرکت هم بگیرد این امکان وجود دارد که در یافتن مصداق آن اشتباه کند.<br>&nbsp;از این‌رو لازم است که ما شناخت‌های خود را مضاعف کنیم، به‌گونه‌ای که بدانیم این است و جز این نیست. توأم شدن این دو علم، در نفسْ اثر مطلوبی خواهد گذاشت. از حضرات معصومین صلوات‌الله‌علیهم‌أجمعین‌ نقل شده است که: ما همان‌گونه که باید توحید را بیاموزیم لازم است شرک را هم بیاموزیم تا در دام شرک نیافتیم و گرنه ممکن است مصداق توحید را با مصداق شرک اشتباه بگیریم.<a href="http://mesbahyazdi.ir/node/3503#_edn1" title="" name="_ednref1">1</a> text/html 2012-08-30T23:41:37+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر درس اخلاق ( جلسه یازدهم ) http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/148 <span id="headertitle"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">جلسه یازدهم : از دروس اخلاق آیت الله مصباح یزدی ( دامت برکاته )<br><br></span></span><h1 align="center"><b>قرب خدا، ریشه همه خوبی‌ها</b></h1> <h2><b>نگاهی به آنچه گذشت</b></h2> <p class="MsoNormal">بحث امسال را از این‌جا شروع کردیم که اگر ما بخواهیم در زندگی خویش رفتار صحیحی داشته باشیم و در دفاع از آن رفتار توانا باشیم و شبهاتْ موجب تردید ما نشوند باید سعی کنیم نظام ارزشی خویش را با استدلال محکم درک کنیم. از این رو بحث را از این‌جا شروع کردیم که:</p><p class="MsoNormal"> اصولا اساس ارزش‌ها و خوبی‌ها چیست؟ برای این منظور به سراغ بحث هدف خلقت انسان از دیدگاه اسلامی رفتیم؛ چراکه ایده‌آل برای هر چیز این است که به هدفی برسد که برای آن منظور ساخته شده است.</p><p class="MsoNormal"> آنچه ما را به رسیدن به آن هدف یاری کند فضلیت است و «خوب» شمرده می‌شود و آنچه ما را از آن هدف دور کند رذیله است و «بد» شمرده می‌شود. نتیجه بحث این شد که انسان برای رسیدن به مقامی آفریده شده که بهترین معرف آن این است که بگوییم: <br></p><p class="MsoNormal">مقامی نزدیک خداست و چیزی از آن بالاتر فرض نمی‌شود. این مطلب ساده‌ای نیست، بلکه تعلیمی است که فرستادگان الهی به خصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین به ما یاد داده‌اند تا بدانیم باید به کدام سمت وسو برویم. چنین هدایتی در هیچ مکتبی مطرح نشده و فقط در مکتب انبیاست.</p><p class="MsoNormal"> اصل فضلیت‌ها و آنچه که همه ارزش‌ها از آن ناشی می‌شود تقرب به خداست و راه کلی رسیدن به این مقام هم بندگی خداست و راه دیگری ندارد.</p><br> text/html 2012-08-28T05:15:19+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر اللهم عجل لولیک الفرج http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/147 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1793" title="ssssvrn6s" src="http://mikhak.net/wp-content/uploads/ssssvrn6s-300x225.jpg" alt="ssssvrn6s 300x225 مجموعه اشعار در وصف امام زمان (عج)" height="243" width="325"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman"><br></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">مانند مرده ای متحرک شدم بیا</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">می خواستم که وقف تو باشم تمام عمر</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">دنیا خلاف آنچه که می خواستم گذشت</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">دنیا که هیچ,جرعه ی آبی که خورده ام</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">از راه حلق تشنه ی من مثل سم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیده ایم</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">از خیر شعر گفتن,حتی قلم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">یک گوشه بغض کرده,که این جمعه هم گذشت...</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">مولا شمار درد دلم بی نهایت است</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">تعداد درد من به خدا از رقم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">***</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">حالا برای لحظه ای آرام می شوم</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt" face="Times New Roman">ساعات خوب زندگی ام در حرم گذشت</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 18pt"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px" align="center">شعر اقای برقعی</p> text/html 2012-08-07T02:26:32+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر شب قدر و فضیلت آن http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/146 <br>شب قدر (لیله القدر) شبی است که بنا به اعتقاد مسلمانان در آن شب قرآن نازل شده و از هزار ماه برتر است.<br><p class="b1">معنای لغوی و اصلاحی «قدر»<br></p>«قدر» در لغت به معناى اندازه و اندازه‏گیرى است.(1) «تقدیر» نیز به معناى اندازه‏گیرى و تعیین است.(2) <br>«قدر» در اصطلاح عبارت است از ویژگى هستى و وجود هر چیز و چگونگى آفرینش آن.(‏3) به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودى هر چیز، «قدر» نام دارد. (4)<br>بنابر دیدگاه حكمت الهى، در نظام آفرینش، هر چیزى اندازه‏اى خاص دارد و هیچ چیزى بى‏حساب و كتاب نیست. جهان حساب و كتاب دارد و بر اساس نظم ریاضى تنظیم شده، گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط دارند.<br>مرتضی مطهرى در تعریف قدر مى‏فرماید: «... قدر به معناى اندازه و تعیین است... حوادث جهان ... از آن جهت كه حدود و اندازه و موقعیت مكانى و زمانى آنها تعیین شده است، مقدور به تقدیر الهى است.»(5) text/html 2012-08-03T01:00:49+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر یا کریم اهلبیت http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/145 <p style="text-align: center;"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/category/36"><br></a> </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://rahmat14.blogfa.com/category/36"><img src="http://s1.picofile.com/file/7456045585/21.gif" title=" babol2011.blogfa.com---(زیباساز وبلاگ)--"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">سلام بر لحظه ‏هایی که تو را آوردند! </p><p>سلام بر لب‏های رسول اللّه‏ که میلاد تو را به درگاه پروردگار، سبحه گفت و نام یگانه ‏ات را از دست جبرئیل گرفت و در گوش عصمتت زمزمه کرد! </p><p>سلام بر لبخند سرافراز علی علیه‏السلام ، که در طلوع تو اتفاق افتاد! </p><p>سلام بر تو، امامتِ فردای پس از علی! </p><p>سلام بر تو، شباهتِ بی‏شائبه محمدی! </p><p>سلام بر اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان «کوثر» و «ابوتراب» برخاست. </p><p align="right">تا خدا هست و خدایی می کند، مجتبی مشکل گشایی می کند. <b><br></b></p><p align="center"><font color="#33CCFF" size="3"><b>امام حسن <font size="1">(علیه السلام)</font>: بهترین نیکویی، اخلاق نیکو است.</b></font></p><p align="center"><font color="#33CCFF" size="3"><b> میلادش مبارك <br></b></font></p><p align="center"><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA">امشب خوان ماه رمضان به یمن قدوم کریم اهل بیت گسترده تر است. <br></span></b></p><p align="center"><b><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang="FA">هوشیار باشید که بی نصیب از کنارش نگذرید.</span></b></p> text/html 2012-08-02T17:50:01+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر درس اخلاق ( جلسه دهم ) http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/144 <span id="headertitle"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">جلسه دهم : از دروس اخلاق آیت الله مصباح یزدی ( دامت برکاته )<br></span></span><h1 align="center"><font size="4">اهل‌بیت <sup>علیهم‌السلام</sup>، مسیرهای فیض الهی</font></h1><h2><font size="2"><b>نگاهی به آنچه گذشت :<br></b></font></h2> <p class="MsoNormal">حاصل بحث جلسات اخیر این بود که :</p><p class="MsoNormal"> <font color="#CC66CC">هدف از آفرینش انسان این است که با رفتارهای اختیاری خویش لیاقت دریافت عالی‌ترین رحمت خدا را پیدا کند.این مقام «قرب خدا» و راه کلی برای رسیدن به این جایگاه«بندگی خدا» است.</font></p><p class="MsoNormal">در جلسه گذشته به مناسبت دهه ولایت به بررسی رابطه ولایت با قرب الهی و عبادت پرداختیم و درباره مفهوم ولایت توضیحاتی عرض کردیم. اجمال آن سخن این است که معنای ولایت برقرار کردن نزدیک‌ترین ارتباط با خداست. البته مفهوم ولایت اختصاص به ارتباط با خدا ندارد، بلکه انسان با هر کسی نزدیک‌ترین رابطه را برقرار کند «ولیّ» او می‌شود.</p><p class="MsoNormal"> ولایت مفهومی شبیه به مفهوم پیوند است. لذا قرآن می‌فرماید: <font color="#009900">هم خدا ولیّ مؤمنین است و هم مؤمنین اولیای خدا هستند</font>. ولایت وقتی به خدا نسبت داده می‌شود به معنای برقرار کردن رابطه عبودیت با اوست یعنی انسان کارهایی انجام دهد ‌که به خدا نزدیک شود و با او ارتباط برقرار کند و این همان عبادت است.</p><p class="MsoNormal"> پس اگر منظور از ولایت، رفتار ناشی از ولایت باشد، این رفتار مصداق عبادت است، و اگر منظور نتیجه نهایی این رفتاراست این نتیجه، همان قرب الهی است.</p> text/html 2012-07-28T00:35:08+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر افطاری در حرم مطهر حضرت رضا(ع) http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/142 وقتی این عکس ها رو دیدم خیلی دلم گرفت از بی سعادتیه خودم .... <br><br>&nbsp;خیلی دلتنگشم ...<br>آقای غریبم ، امام عزیزم خیلی خیلی به نگاهت نیاز دارم ....یا علی بن موسی الرضا (ع) .....سلام <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><p style="text-align: center"><br></p><br><p style="text-align: center"><img alt="" src="http://www.rajanews.com/Files_Upload/65046.jpg" align="bottom"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center">بقیه عکس ها در ادامه ..<br></p> text/html 2012-07-27T00:39:07+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر درس اخلاق ( جلسه نهم ) http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/141 <span id="headertitle"><span style="color: rgb(51, 204, 255);">جلسه نهم : از دروس اخلاق آیت الله مصباح یزدی ( دامت برکاته )<br></span></span><h1 align="center"><b>ارتباط ولایت و هدف خلقت</b></h1><h2><b>طرح مسأله</b></h2> <p class="MsoNormal">در جلسات اخیر به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال انسان را برای مقامی آفریده است که به خاطر عظمت و عالی بودن آن مقام تنها نامی که می‌توان بر آن گذاشت «مقامی نزدیک به خدا» است</p><p class="MsoNormal"> (<b style="color: rgb(0, 153, 0);">فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیكٍ مُّقْتَدِرٍ</b><span style="color: rgb(0, 153, 0);">).</span><sup style="color: rgb(0, 153, 0);"><a href="http://mesbahyazdi.iki.ac.ir/node/3500#_edn1" title="" name="_ednref1">1</a></sup> بعد این سؤال را مطرح کردیم که:</p><p class="MsoNormal"> برای رسیدن به آن مقام چه باید کرد؟ <br></p><p class="MsoNormal">با استناد به آیات و روایات و اندکی بحث‌های عقلی به این نتیجه رسیدیم که راه کلی رسیدن به قرب الهی «بندگی» است و راه دومی هم ندارد. این هفته&nbsp; به نظرم رسید که ارتباط قرب و عبادت خدا را با «ولایت» بررسی کنیم به این امید که در پیشگاه اولیای الهی جمله‌ای از آن مورد قبول واقع شود. ابتدا باید ببینیم ولایت به چه معناست تا بتوانیم ارتباط آن را با عبادت بررسی کنیم.</p><br> text/html 2012-07-25T18:40:58+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر تو خوش باش ... http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><font class="text4"><a href="http://yeksafheqoran.persiangig.com/Graphic/Hejab-4320.jpg" target="" title=""><img style="width: 379px; height: 213px;" alt="http://yeksafheqoran.persiangig.com/Graphic/Hejab-500.jpg" src="http://yeksafheqoran.persiangig.com/Graphic/Hejab-500.jpg"></a><br><br></font><p class=" " style="font-family: tahoma; line-height: normal; " align="right"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak'; " lang="AR-SA">تو می توانی روسری نصفه نیمه ات را ، هی برداری و دوباره بذاری</span><span style="font-size: 14pt; "></span></font></p> <p class=" " style="font-family: tahoma; line-height: normal; " align="right"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; ">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak'; " lang="AR-SA">می توانی گاهی بادبزنش کنی</span><span style="font-size: 14pt; "></span></font></p> <p class=" " style="font-family: tahoma; line-height: normal; " align="right"><font size="1"><span style="font-size: 14pt; ">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Koodak'; " lang="AR-SA">می توانی مانتوی سفید کوتاه نازک چسبان بپوشی تا گرمت نشود....</span><span style="font-size: 14pt; "></span></font></p></div> text/html 2012-07-24T13:47:04+01:00 nedayemontazeran.mihanblog.com منتظر یابن طه، یابن یاسین، یابن نور http://nedayemontazeran.mihanblog.com/post/139 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;tab-stops:49.85pt center 170.05pt"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">یابن طه، یابن یاسین، یابن نور &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کی شود از کعبه بنمائی ظهور</span></b><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal;tab-stops:49.85pt center 170.05pt"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">یابن طه ، کی ز یُمن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مقدمت</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span>میشود چشم عدویت جمله کور </span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">یابن طه، یابن حیدر ، یا حبیب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Davat&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp;&nbsp; </span>کن دلم از نور زهرا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>غرق نور</span></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span> </p>