مرتبط با : درس های معنوی , مناجات , 

ای خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.

باید به آن سنگ دلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر می فروشند ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد.

باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو درآورم،

آن گاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم.


( از دست‌نوشته های شهید چمران )