مرتبط با : درس های معنوی , اشعار , 

دلم گرفته ....

 دلم آسمون می خواد ...

این شهر همش شده زمین...

دیگه آسمونی نداره...

از کجا یه آسمون پیدا کنم....

وقتی دلت آسمون داشته باشه...چه توی چاه کنعان باشه... چه توی زندان هارون...آسمون آبی بالاسرته......

فقط چشم هاتو باز کن....تا آسمون چشم های صاحبت و بالای سرت
ببینی....

چشم ها تو روی خودت ببند.....

( اللهم الرزقنی شهادت فی سبیلك )

(  التماس دعا )