مرتبط با : زیارات و ادعیه , حرز (بكسر حاء)، موضع محكم و حصین است. و در شرع، امرى است كه معد براى محفوظ نگه داشتن اموال است. در عادت و عرف مانند خانه، خیمه. (1)
حرز به معانى زیر نیز مى‏باشد:
1- جاى استوار، پناهگاه 2- بهره، حظ، نصیب 3- دعایى كه بر كاغذى نویسند و با خود دارند، بازوبند، چشم‏آویز، تعویذ. (2)
در بین ادعیه وارده در كتب دعا به دعاهائى برخورد مى‏كنیم كه با تمسك به بعضى از اسماء و صفات خدا قلعه‏اى معنوى و حصن حصین در برابر حوادث و آفات براى انسان فراهم مى‏كنند اینگونه دعاها معروف به حرز مى‏باشند. معمولا همه ائمه و پیشوایان دینى داراى حرزهاى مخصوص مى‏باشند از جمله حرز حضرت زهرا علیهاالسلام این عبارات از این دعاست:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم یا حى یا قیوم برحمتك استغیث فأغثنى و لا تكلنى الى نفسى طرفة عین ابدا و اصلح لى شأنى كله(3)

1ـ فرهنگ معارف اسلامى/ سید جعفر سجادى/ ج 2/ ص 250
2ـ فرهنگ معین
3-مفاتیح الجنان ( آقا شیخ عباس قمی )