مرتبط با : درس های معنوی , 

هر لحظه ممکن است که با برق یک نگاه بر دوش تو نهاده شود باری از گناه

وقتی داری گناه میکنی، اول سمت چپ رو نگاه میکنی، بعد سمت راستت رو نگاه میکنی، اگه کسی نبود اون وقت گناه رو انجام میدی ...!

چی میشد اگه همون لحظه یه نگاهی هم به بالا میکردی؟چشمت به نامحرم می افتد ،اگر خوشت نیاید که مریضی ! اما اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو : یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم ، اینها چیه، این ها دوست داشتنی نیستند .


یا صاحب الزمان(عج) ... امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی!!!!!