حضرت آیت‌الله خامنه‌ای  در دیدار شركت‌كنندگان در اجلاس جهانی زنان و بیداری اسلامی با اشاره به اینكه تحریم‌های سی ساله علیه ملت ایران راه به جایی نمی‌برند، دلیل توفیق ملت در ایستادگی در مقابل دشمنان را تبیین كردند:


«خواهران عزیز من! فرزندان عزیز من! ما سى و سه سال است مواجه‌ایم با دشمنى‌هاى استكبار.
امروز جنجالهاى جهانى و سر و صداى تبلیغات جهانى متوجه شده است به اینكه ما ایران را
تحریم كردیم.
آنها نمیفهمند و درك نمیكنند كه سى سال است ما را در مقابل تحریم واكسینه كردند.
 ما سى سال است تحریمیم. ما واكسینه شدیم در مقابل تحریم.
 تحریم به ما ضربه نمیزند.
ملت ایران ایستاد. ملت ایران با جان خود، با مال خود، با عزیزترین عزیزان خود در مقابل توطئه‌هاى دشمن ایستاد.
 امروز ما نسبت به سى سال قبل صد برابر قویتر و جلوتر هستیم.
 امروز ما در میدان علم، در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، در مدیریت كشور، در بصیرت عمیق مردمى، بمراتب جلوتر هستیم از روزهاى اول انقلاب و این در چالش با دشمنى دشمنان، براى ملت ایران حاصل شده است.»