مرتبط با : آقا و رهنمودها , دست قاهر قدرتمند الهى

...انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهى ملكوتى است كه باید بیاید و با كمك همین انسانها سیطره‌ى ظلم را از بین ببرد و حق را غالب كند و عدل را در زندگى مردم حاكم كند و پرچم توحید را بلند كند؛

انسانها را بنده‌ى واقعى خدا بكند. باید براى این كار آماده بود...

انتظار معنایش این است. انتظار حركت است؛ انتظار سكون نیست؛

انتظار رها كردن و نشستن براى اینكه كار به خودى خود صورت بگیرد، نیست.

انتظار حركت است. انتظار آمادگى است. ...

انتظار فرج یعنى كمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت براى آن هدفى كه امام زمان (علیه الصلاة والسلام) براى آن هدف قیام خواهد كرد، آماده كردن. آن انقلاب بزرگ تاریخى براى آن هدف انجام خواهد گرفت.

و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگى انسانى، زندگى الهى، عبودیت خدا؛ این معناى انتظار فرج است.

دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه‌ی شعبان 27/05/1387