مرتبط با : درس های معنوی , 

روزی حضرت محمد (ص) شیطان را در مسجدالحرام دید .پیش او رفت و به او گفت: ای ملعون چرا ناراحتی؟

شیطان گفت: زیرا این همه تلاش میكنم كه مردم را گمراه كنم ولی تو در قیامت آنها را شفاعت میكنی و تمام زحمات مرا به هدر میدهی.به همین خاطر با تو دشمنم.

حضرت محمد (ص) فرمودند از امتم چرا ناراحتی؟

شیطان گفت: امت تو خصوصیاتی دارند كه امت های دیگر ندارند.


اول اینكه وقتی به هم میرسند سلام میكنند كه سلام نام خداست و من از این اسم میترسم.

دوم اینكه وقتی همدیگر را میبینند به یكدیگر دست میدهند و تا دستهایشان را از هم جدا نكنند گناهانشان بخشیده میشود.

سوم اینكه وقتی میخواهند غذا بخورند بسم ا... میگویند و من دیگر نمیتوانم غذا بخورم و گرسنه میمانم.

چهارم اینكه بعد از غذا خوردن الحمد ا... میگویند.

پنجم اینكه وقتی اسم تو می آید بلند بلند صلوات ختم میكنند و آنقدر ثواب آن زیاد است كه من فرار میكنم.

ششم اینكه وقتی میخواهند كاری بكنند ان شاء الله میگویند و من دیگر نمیتوانم در آن كار دخالت كنم و آنها را برهم زنم.

هفتم اینكه صدقه میدهند و وقتی كه صدقه میدهند هم كناهانشان آمرزیده میشود و هم هفتاد نوع بلا را از خود دور میكنند.__ به همین دلیل حضرت نبی اكرم (ص) فرمودند: وقتی انسان دستش را در جیبش میكند تا صدقه دهد.هفتاد شیطان دست او را میگیرند تا او را منصرف نمایند.

هشتم اینكه آنان قرآن میخوانند و در خانه ای كه قرآن خوانده میشود دیگر جایی برای من نمیماند .چون در آن خانه ملائكه رفت و آمد میكنند.

نهم اینكه مرا زیاد لعنت میكنند و با هر لعنت یك زخم بر من می افتد و تا زمانی كه آن شخص را به گمراهی نكشانم آنها خوب نمیشود.

دهم اینكه هنگامی كه گناه میكنند سریع توبه میكنند و زحمت مرا به هدر میدهند.

یازدهم اینكه عطسه كه میكنند الحمد ا... میگویند ._
 حضرت فرمودند: عطسه از طرف خداوند و خمیازه از طرف شیطان است و و قتی عطسه میكنید باید الحمد ا... بگویید.
 همچنین می فرماید: وقتی انسان نماز میخواند شیطان از او دور میشود.به خصوص اگر سجده او طولانی باشد، شیطان از روی عصبانیت و ناراحتی فریاد میكشد.